Inclusive Extensions

A co-production with IMPAKT

FOR DUTCH CLICK HERE  

One of IMPAKT’s 2019 themes, Speculative Interfaces (speculative design), is brought together with New Emergences’ Access & Disablism, to develop an extended design project focusing on accessible designs for people with a disability.


What’s it about?

This series of events will focus on how art, design and technology can adapt towards difference and inclusivity in society, recognizing all human value and agency. How inclusive is our current society to people with disabilities? What would an inclusive society look like? What steps need to be taken towards such a society, and what are solutions that we can design ? These are the core questions in:


Phase 1: a discussion event on Friday 20 December 2019 where researchers, artists and designers, of different abilities, exchange ideas from their own field of expertise. Everyone is warmly invited to join and share their thoughts. This event will lay the foundation for a series of three design workshops and a final presentation event by IMPAKT in 2020.


Phase 2: Three daytime workshops on Wednesday 8, Wednesday 15 and Wednesday 22 January 2020.

Times: 10:30 – 16:30.

Location: De Tinkerplek, Vlampijpstraat 94, 3534 AR Utrecht.

The workshops aim for a substantial representation of people with disabilities, in the roles of workshop leader, participant and user. By working with disability-led organizations and individuals, we create an inclusive workspace and flexible working methods.

We invite you to participate and learn how to design and build a functional prototype that improves accessibility for people with a visual impairment. We will work together as a group and smaller subgroups, from discussion, concept and experiment to realisation, to give you the knowledge, tools and support towards realising your own design.


Phase 3 – presentation event at IMPAKT of all the concepts, sketches, prototypes, among designs from current designers and makers.


But first: come and join the talk:
Friday, December 20, 2019, 16:00 – 18:00
Het Huis Utrecht, Boorstraat 107, 3513 SE Utrecht

Speakers:

Marije Baalman – artist/researcher/instrument developer
Jacqueline Kool – knowledge manager and co-founder of Disability Studies in Nederland
Amble Skuse – composer/researcher/sound artist, and advisor for active encouragement
moderated by Simon Dogger – designer

Fore more info on the speakers, have a look at the IMPAKT event page.

Spoken Language: English

Note: Please request information or ask any questions concerning accessibility regarding transport and communication for each session.

For more information about participating and questions about accessibility, please contact us: inclusive@impakt.nl

Inclusive Extensions – Shifting Borders by Design was curated by Semay Wu and Mariëtte Groot.

It is a co-production by IMPAKT (Utrecht) and New Emergences (Den Haag), made possible with the financial support of Stichting DOEN and the Creative Industries Fund NL.

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

NEDERLANDS

Inclusief Uitgebreid – Grenzen verleggen met Design

Een co-productie met IMPAKT

Een van de thema’s van IMPAKT voor 2019, Speculative Interfaces (speculative design), komt samen met New Emergences’ project Access & Disablism, in de vorm van een uitgebreid design-project in vier fasen, waar we nadenken over toegankelijkheid en nieuwe ontwerpen voor mensen met een beperking.

Waar gaat het over?

Deze serie zoomt in op de vraag hoe kunst, design en technologie kunnen bijdragen aan een samenleving waar verschillen in individuele vaardigheden als waardevol gezien worden. Hoe inclusief en is onze huidige samenleving voor mensen met een beperking? Hoe ziet een inclusieve samenleving eruit? Welke stappen moeten genomen worden naar zo’n samenleving, en zijn er nieuwe oplossingen die we kunnen ontwerpen? Dit zijn de kernvragen in:

Fase 1: Een discussie-middag, waar researchers, kunstenaars en ontwerpers, met een variatie aan vaardigheden, ideeën uitwisselen vanuit hun eigen expertise. Iedereen is van harte welkom om mee te denken en te praten. Deze discussie zal de basis leggen voor een serie van drie design-workshops en een event waar de resultaten ervan gepresenteerd worden in 2020.

Fase 2: Drie praktische design-workshops op woensdag 8, woensdag 15 en woensdag 22 januari 2020.

Tijden: 10:30 – 16:30.

Locatie: De Tinkerplek, Vlampijpstraat 94, 3534 AR Utrecht.

Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen en te leren hoe een werkend prototype te bedenken en/of te bouwen dat mensen met een visuele beperking meer mogelijkheden geeft. We doen dit collectief en in diverse kleine groepjes, van gesprek, concept en experiment tot aan de realisatie. Je krijgt daarbij alle steun, kennis en tools om je eigen idee vorm te geven.

Bij de workshops staat de rol van mensen met een beperking, als workshopleider, deelnemer en gebruiker, centraal. Door samen te werken met de ervaringsdeskundigen zelf, creëren we een inclusieve en flexibele werksfeer.


Fase 3: Presentatie-event bij IMPAKT van de concepten, schetsen en prototypes, naast ontwerpen van andere ontwerpers en makers van nu.
Fase 4 : Toepassing en verdere ontwikkeling van de concepten en prototypes met de steun van deskundigen op het gebied van zowel welzijn als design.

Maar eerst: Kom meedenken en praten:
Vrijdag 20 December 2019, 16:00 – 18:00
Het Huis Utrecht, Boorstraat 107, 3513SE Utrecht

Sprekers:

Marije Baalman – kunstenaar/onderzoeker/instrumentbouwer
Jacqueline Kool – kennismanager en mede-oprichter van Disability Studies in Nederland
Amble Skuse – componist/onderzoeker/geluidskunstenaar en adviseur voor actieve ondersteuning
Gespreksleider: Simon Dogger – ontwerper

Let op: deze discussie is in het engels.

Meer info over de sprekers vind je op de event pagina van IMPAKT.

Belangrijk: We houden rekening met speciale wensen wat betreft vervoer, toegankelijkheid en communicatie tijdens elk programma-onderdeel.

Voor meer info over deelname en vragen over toegankelijkheid, mail ons: inclusive@impakt.nl

Inclusive Extensions – Shifting Borders by Design is een programma gemaakt door Semay Wu en Mariëtte Groot.

Een co-productie van IMPAKT (Utrecht) en New Emergences (Den Haag), mogelijk gemaakt met steun van Stichting DOEN en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.